Novosti

27.07.2023
Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2023. godine u odnosu na drugi kvartal 2022. godine bilježe rast od 0,8%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa drugim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 9,7%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 0,8% u odnosu na drugi kvartal 2022. godine.

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2023. godine u odnosu na prvi kvartal 2023. godine bilježe rast od 0,1%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa prvim kvartalom 2023. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad od 0,9%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 0,1% u odnosu na prvi kvartal 2023. godine.

Saopštenje


.