Novosti

15.08.2023
Građevinska aktivnost

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u drugom kvartalu 2023. godine manja je za 11,8% u odnosu na drugi kvartal 2022. godine, dok je za 2,9% veća u odnosu na prvi kvartal 2023. godine.
Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u drugom kvartalu 2023. godine manji su za 5,2% u odnosu na drugi kvartal 2022. godine, dok je za 0,1% veća u odnosu na prvi kvartal 2023. godine.

Saopštenje


.