Novosti

24.08.2023
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u drugom kvartalu 2023. godine iznosila je 12,1 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 5,1 mil. EUR ili 41,9%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 7,0 mil. EUR ili 58,1%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u drugom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, bilježi rast od 71,4%, pri čemu je zabilježen rast vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 123,0% i rast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 46,8%.

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u drugom kvartalu 2023. godine kokošija jaja učestvuju sa 24,7%, sirovo kravlje mlijeko 24,3%, svježe povrće 15,5%, stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 10,8%, ostali proizvodi 10,5%, voće 7,1%, svježa riba učestvuje 6,3%, prerađevine od voća i grožđa 0,6% i industrijsko bilje 0,3%.

Saopštenje


.