Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

06.09.2023
Održan Okrugli sto povodom razmatranja Nacrta Zakona o popisu poljoprivrede 2024. godine

Dana 05.09.2023. godine  u Upravi za statistiku održan je  Okrugli sto povodom razmatranja Nacrta Zakona popisu poljoprivrede 2024. godine. Okrugli sto je organizovan u okviru Javne rasprave koja je počela 14. avgusta 2023. godine, a koja se završava 4. septembra 2023. godine.

U cilju unaprijeđenja izrade predmetnog dokumenta, pozvane su relevantne zainteresovane strane da kroz učešće na Okruglom stolu i Javnoj raspravi daju svoj doprinos u pripremi Predloga zakona o popisu poljoprivrede 2024. godine, koji priprema Uprava za statistiku.

Naime, donošenjem ovog zakona omogući će se da se na jasan način pravno regulišu nadležnosti, prava i obaveze Uprave za statistiku, ministarstava, jedinica lokalne samouprave i drugih organa i organizacija u vezi s pripremama i sprovođenjem Popisa. Takođe, ovim zakonom regulišu se prava i obaveze lica, koja se obuhvataju Popisom i lica koja neposredno obavljaju poslove Popisa, način i obim prikupljanja i upotrebe i zaštite podataka prikupljenih Popisom i objavljivanje rezultata Popisa.

 Cilj Popisa poljoprivrede 2024. godine je dobijanje harmonizovanih, međunarodno uporedivih podataka o strukturi poljoprivrednih gazdinstva na nivou Crne Gore i povezivanje informacija o strukturi s informacijama o proizvodnim metodama, mjerama ruralnog razvoja, agroekološkim aspektima i drugim povezanim informacijama u skladu sa novim EU standardima.

Okruglom stolu su prisustvovali samo predstavnici sa strane predlagača Nacrta zakona o popisu poljoprivrede, druge zainteresovane strane nijesu se odazvali pozivu povodom razmatranja teksta Nacrta zakona o popisu poljoprivrede.

Iako je period trajanja Javne rasprave završen, pozivaju se relevantne zainteresovane strane da u slučaju postojanja dodatnih sugestija za unaprijeđenje teksta ovog zakona iste blagovremeno dostave Upravi za statistiku. Nakon završetka Javne rasprave Uprava za statistiku će razmotriti sve primjedbe, predloge i sugestije i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.


.