Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.09.2023
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-avgust 2023. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 949,1 milion eura, što ukazuje na rast od 6,8% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 453,7 miliona eura, a uvoz 2 495,4 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 3,5%, a uvoz veći za 9,0%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 18,2% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 20,5%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 201,6 miliona eura (koje čine: Električna energija – 181,6 mil. eura i ostalo). U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 573,6 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 204,4 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (118,6 mil. eura), Bosna i Hercegovina (57,9 mil.eura) i Slovenija (55,8 mil. eura). Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (440,9 mil. eura), Kina (283,0 mil. eura) i Njemačka (231,5 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.