Novosti

30.10.2023
Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2023. godine u odnosu na treći kvartal 2022. godine bilježe rast od 2,8%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa trećim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 9,7%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 2,8% u odnosu na treći kvartal 2022. godine.
Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2023. godine u odnosu na drugi kvartal 2023. godine bilježe rast od 0,2%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa drugim kvartalom 2023. godine, sektor Vađenje ruda i kamena je ostao nepromijenjen, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 0,2% u odnosu na drugi kvartal 2023. godine.

Saopštenje


.