Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.10.2023
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u septembru 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 998 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 800 eura. Prosječna (neto) zarada u septembru 2023. godine u odnosu na avgust 2023. godine zabilježila je rast od 0,1%, dok je prosječna (neto) zarada u septembru 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 11,4%.
Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u septembru 2023. godine u odnosu na avgust 2023. zabilježile rast od 0,8% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,7%.
Prosječna zarada (bruto) u trećem kvartalu 2023. godine u odnosu na drugi kvartal 2023. godine zabilježila je rast od 1%.

Saopštenje


.