Novosti

28.11.2023
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u trećem kvartalu 2023. godine iznosila je 15,2 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 6,5 mil. EUR ili 42,9%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 8,7 mil. EUR ili 57,1%.
Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u trećem kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, bilježi rast od 22,3%, pri čemu je zabilježen rast vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 47,4% kao i rast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača od 8,5%.
U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u trećem kvartalu 2023. godine svježe povrće učestvuje sa 21,5%, sirovo kravlje mlijeko 18,3%, kokošija jaja 17,4%, stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 10,4%, ostali proizvodi 10,2%, grožđe 8,1%, svježe voće 6,4%, svježa riba učestvuje 6,0%, industrijsko bilje 0,8%, prerađevine od voća i grožđa 0,7% i žita sa 0,2%.

Saopštenje


.