Novosti

29.11.2023
Spoljnotrgovinska robna razmjena

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-oktobar 2023. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 3 709,3 milion eura, što ukazuje na rast od 5,4% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 538,4 miliona eura, a uvoz 3 170,9 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 6,6%, a uvoz veći za 7,8%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 17,0% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 19,6%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 221,1 miliona eura (koje čine: Električna energija – 190,1 mil. eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 717,2 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 262,7 mil. eura i ostalo).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (145,0 mil. eura), Bosna i Hercegovina (65,4 mil.eura) i Slovenija (61,8 mil. eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (553,6 mil. eura), Kina (352,8 mil. eura) i Njemačka (297,6 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.