Novosti

30.11.2023
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u oktobru 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 1 002 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 803 eura. Prosječna (neto) zarada u oktobru 2023. godine u odnosu na septembar 2023. godine zabilježila je rast od 0,4%, dok je prosječna (neto) zarada u oktobru 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 11,5%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u oktobaru 2023. godine u odnosu na septembar 2023. zabilježile pad od 0,3% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,7%.

Saopštenje


.