Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

08.02.2024
Indeks prometa u uslugama

Indeks prometa u uslugama u četvrtom kvartalu 2023. godine u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine veći je za 9,7%, dok je u odnosu na treći kvartal 2023. godine manji za 18,9%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u četvrtom kvartalu 2023. godine u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine veći je za 6,2%, dok je u odnosu na treći kvartal 2023. godine manji za 11,2%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u četvrtom kvartalu 2023. godine u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine veći je za 11,0%, dok je u odnosu na treći kvartal 2023. godine manji za 23,6%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u četvrtom kvartalu 2023. godine u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine veći je za 33,3%, dok je u odnosu na treći kvartal 2023. godine manji za 61,6%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u četvrtom kvartalu 2023. godine u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine veći je za 27,5%, dok je u odnosu na treći kvartal 2023. godine veći za 14,4%.

Saopštenje


.