Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

12.04.2024
Srednje obrazovanje

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj upisanih učenika u srednjim školama i resursnim centrima, na početku školske 2023/2024. godine.
Broj upisanih učenika u srednjim školama na početku školske 2023/2024. godine iznosio je 25 727, a u resursnim centrima 137 učenika.
Od ukupnog broja učenika koji su upisali srednju školu (25 727), 48,9 % ili 12 584 su ženskog pola, a 51,1% ili 13 143 muškog pola.

Saopštenje


.