Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.05.2024
Objavljen tender za izradu softvera za kontrolu podataka iz popisa

Uprava za statistiku je raspisala 17. maja ove godine tender za nabavku softvera koji će građani korisiti za kontrolu svojih podataka o etničko - kulturološkim karakteristikama prikupljenih popisom stanovništva, domaćinstava i stanova. 
Tenderska procedura predstavlja u ovom slučaju postupak jednostavne nabavke usluga - zahtjev za dostavljanje ponuda koji se objavljuje na Elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN).
Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 20.000 eura sa PDV-om. Rok za dostavljanje ponuda je 31. maj ove godine.
U skladu sa procedurama, Uprava za statistiku je formirala komisiju za sprovođenje jednostavne nabavke.
Neposredno prije raspisivanja tendera, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore je donio rješenje o ukidanju stepena tajnosti podataka sa tehničke specifikacije.
Komisija za praćenje uspostavljanja softvera za provjeru podataka prikupljenih tokom procesa popisa stanovništva će pratiti sprovođenje tendera, kako je to predviđeno Zakonom o popisu. 
O daljem postupku tendera i ostalim povezanim informacijama, Uprava za statistiku će blagovremeno obavještavati javnost.

Saopštenje


.