Novosti

20.06.2024
Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba

Prema konačnim podacima za 2023. godinu, jedinične vrijednosti izvoza roba u periodu od januara do decembra 2023. godine bilježe pad od 8,4% u odnosu na isti period prošle godine.

Jedinične vrijednosti uvoza roba u periodu od januara do decembra 2023. godine bilježe pad od 0,8% u odnosu na isti period prošle godine.

Posmatrajući prema poglavljima Kombinovane nomenklature, najveći rast jediničnih vrijednosti izvoza roba od 51,6% zabilježen je kod poglavlja „Vazduhoplovi, kosmičke letjelice i njihovi djelovi“, dok je na strani uvoza roba najveći rast od 70,6% zabilježen kod poglavlja ,,Ostala biljna tekstilna vlakna, predivo od hartije i tkanine od prediva od hartije".

Saopštenje
 


.