Novosti

21.06.2024
Komparativni nivoi cijena u 2023.godini

Prema konačnim podacima EUROSTAT-a, u okviru projekta pariteta kupovne moći, nivo cijena potrošnih dobara i usluga u Crnoj Gori u 2023. godini iznosio je 64% prosjeka EU-27.

Nivoi cijena za potrošna dobra i usluge značajno su varirali među zemljama članicama Evropske unije u 2023. godini. Danska bilježi najveći nivo cijena (143% prosjeka EU-27), zatim slijede Irska (142%), Luksemburg (135%), Finska (125%) i Holandija (118%), dok su najniži nivoi cijena zabilježeni u Mađarskoj (76%), Poljskoj (66%), Rumuniji i Bugarskoj (60%).

Od zemalja iz regiona, Hrvatska bilježi najveći nivo cijena potrošnih dobara i usluga koji iznosi 76% prosjeka EU-27, dok Srbija i Albanija bilježe nivo cijena od 68% i 66% prosjeka EU-27. Nivo cijena potrošnih dobara i usluga u Bosni i Hercegovini iznosi 58% evropskog prosjeka, dok u Sjevernoj Makedoniji iznosi 52% evropskog prosjeka.

 

Saopštenje


.