Novosti

24.06.2024
Inovativne aktivnosti preduzeća

Prikazani podaci rezultat su istraživanja o inovativnim aktivnostima preduzeća u periodu od 2020 – 2022. godine, koji obuhvataju inovacije proizvoda (robe ili usluge), inovacije u poslovnom procesu, kao i tekuće, prekinute i završene inovativne aktivnosti. U periodu od 2020 – 2022. godine 66,9% preduzeća uvelo je bar jednu od navedenih inovativnih aktivnosti, dok je 33,1% preduzeća izjavilo da nije imalo inovativnih aktivnosti.

Saopštenje


.