Novosti

01.07.2024
Biljna proizvodnja

Korišćeno poljoprivredno zemljište u 2023. godini iznosi 263 522,3 ha, što u odnosu na 2022. godinu
predstavlja rast od 3,9%. U ukupnom korišćenom poljoprivrednom zemljištu preovladavaju površine
višegodišnjih livada i pašnjaka sa učešćem od 94,6%, dok su oranice zastupljene sa 2,7%, stalni zasadi 2%
i okućnice 0,7%. U odnosu na 2022. godinu površina višegodišnjih livada i pašnjaka bilježi rast od 4%,
oranica za 5,8%, dok pad se bilježi kod stalnih zasada za 2,8% i okućnica 0,8%.
Ukupna proizvodnja kukuruza za zrno u 2023. godini iznosila je 3 166,3 t, što je za 12,5% više u odnosu na
2022. godinu. Povećanje proizvodnje bilježe i sljedeće kulture: paprika (za 1,3%), krastavac (3,7%),
lubenice (za 6,4%) i dinje (za 3,6%).
U odnosu na 2022. godinu povećana je ukupna proizvodnja: mandarine (za 3,1%), dok se smanjila
proizvodnja šljive, jabuke, kruške, breskve i masline.
Ukupna proizvodnja grožđa u 2023. godini smanjena je za 23,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Saopštenje


.