Novosti

05.03.2013
Početak sprovođenja Istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece u Crnoj Gori (MICS5)

Dana 05.03.2013. godine u 10:00 časova u Zavodu za statistiku, održana je Pres konferencija na temu: Početak sprovođenja Istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece u Crnoj Gori (MICS5).

MICS5 istraživanje je razvijeno od strane UNICEF-a i predstavlja međunarodni program istraživanja domaćinstava koji pruža međunarodno uporedive podatke o djeci, ženama i muškarcima. Istraživanje višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece u Crnoj Gori sprovešće se u periodu od 4. marta do 30. aprila, 2013. Sprovođenje ovog istraživanja je u nadležnosti Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT), kao glavnog proizvođača zvanične statistike u zemlji, koji je navedeno istraživanje pripremilo uz stručnu pomoć UNICEF-a.

Ovo istraživanje obezbjeđuje sveobuhvatne, međunarodno standardizovane i uporedive podatke koji će pomoći u pripremi nacionalnog izvještaja Crne Gore o Milenijumskim ciljevima razvoja. Takođe, istraživanje će pokazati najnovije i pouzdane podatke o djeci u Crnoj Gori koji će se predstaviti Komitetu o pravima djeteta i koji će biti od suštinskog značaja za efikasnu reformu sistema socijalne zaštite.

O značaju i rezultatima istraživanja na konferenciji za medije govorili su:

1. mr Gordana Radojevic – direktorica Zavoda za statistiku
2. Bendžamin Perks – šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru
3. Snezana Remikovic – načelnik odsjeka statistika demografije i popisa stanovništva
 


.