Program zvanične statistike

Aktivnosti zvanične statistike zasnivaju se na Programu zvanične statistike (u daljem tekstu: Program)  koji se, u skladu sa Strategijom razvoja zvanične statistike, donosi za petogodišnji period. Drugi proizvođači zvanične statistike dužni su da nadležnom organu dostave predloge za izradu Programa iz svoje nadležnosti, najkasnije do 15. septembra u godini koja prethodi početku perioda za koji se Program donosi. Program donosi Vlada Crne Gore nakon čega se objavljuje  u “Službenom listu Crne Gore".
Izvod iz člana 21, Zakona o zvaničnoj statisitici i sistemu zvanične statistike “Sl.list  Crne Gore”, br. 18/12.
Program sadrži:
  1. pregled razvojnih ciljeva zvanične statistite;
  2. pregled očekivanih rezultata zvanične statistike po oblastima, podatke o njihovoj periodičnosti i stepenu usaglašenosti sa međunarodnim standardima;
  3. pregled najvažnijih razvojnih aktivnosti koje se ne mogu raspodijeliti po oblastima;
  4. naziv proizvođača zvanične statistike;
  5. informacije o očekivanim problemima.
Izvod iz člana 22, Zakona o zvaničnoj statisitici i sistemu zvanične statistike “Sl.list  Crne Gore”, br. 18/12.
Program statističkih istraživanja 2009 - 2013. godina donijet je na sjednici Vlade Crne Gore, dana 15.01.2009. godine i objavljen u „Sl.listu Crne Gore“ br. 17/09.
 
Program zvanične statistike 2014 - 2018. godina je drugi strateški dokument ove vrste u Crnoj Gori objavljen je u “Sl. listu Crne Gore”, br. 13/14 od 14.03. 2014. godine. Za razliku od predhodnog Programa, u ovom dokumentu uveden je određeni broj novih međunarodnih statističkih metodologija, standarda, najbolja praksa, EU regulative i preporuke, ali i Kodeks prakse evropske statistike. Program posebno ističe planirane aktivnosti na uvođenju novih indikatora u cilju potpune usklađenosti, a posebno tamo gdje to do sada nije urađeno. 
 
Na osnovu člana 21 stav 3 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore“, broj 18/12), Vlada Crne Gore, na sjednici 131 od 15. oktobra 2015. godine, donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Pograma zvanične statistika za 2014 - 2018. godinu. Razlog izmjene i dopune Programa zvanične statistike 2014 - 2018. godine je pristupanje Ministarstva nauke u sistem zvanične statistike Crne Gore.
 
Program zvanične statistike 2019 - 2023. godina objavljen je u “Sl. listu Crne Gore”, br. 7/19,  pripremljen od strane Uprave za statistiku i drugih proizvođača zvanične statistike.
 
U periodu od 2019 - 2023. godine  definisane su aktivnosti zvanične statistike, kroz pregled razvojnih ciljeva zvanične statistike koje se odnose na dalje usaglašavanje i inoviranje zvanične statistike sa međunarodnim standardima i preporukama, uspostavljanje stalnog dijaloga sa korisnicima i razvoj partnerstva, edukaciju statističara kao naučnika koji radi sa podacima, kreiranje novih izvora podataka za proizvodnju zvanične statistike, dalju implementaciju Kodeksa prakse evropske statistike i razvoj integrisanog sistema za prikupljanje, obradu, objavljivanje i dokumentovanje  rezultata zvanične statistike.
 
Program zvanične statistike 2024-2028. godina objavljen je u “Sl. listu Crne Gore”, br. 122/23, pripremljen od strane Uprave za statistiku i drugih proizvođača zvanične statistike.
 
 

 

.