Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
PUBLIKACIJE

Sve publikacije koje izdaje Zavod za statistiku Crne Gore dostupne su u štampanom obliku i na internet stranici, obično u PDF formatu i mogu se preuzeti besplatno.

.