Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Statistička istraživanja i popisi

Ovaj modul metabaze je realizovan u skladu sa EURO SDMX Metadata Structure (ESMS) standardom razvijenim u EUROSTAT-u i definisanim preporukama komisije koja se bavi referentnim metapodacima za potrebe Evropskog Statističkog Sistema ('Službeni list EU' od 30.06.2009, L 168/50).

ESMS struktura za proizvodnju i diseminaciju referentnih metapodataka (o statističkim istraživanjima i popisima) u upotrebi je u EUROSTAT-u od 2008. godine. Nova nadogradjena ESMS v2.0 struktura sastoji se od 19 cjelina metapodataka od kojih je većina izdijeljena na ograničen broj podcjelina.

U nastavku teksta dat je pregled statističkih istraživanja / popisa (koje sprovodi MONSTAT i drugi proizvođači zvanične statistike ) grupisanih po statističkim oblastima kojima pripadaju. Klikom na neko od istraživanja pristupamo odgovarajućim metapodacima.

Ekonomske statistike Demografija i socijalne statistike Multi - domenske statistike ONAs

 

Ekonomske statistike

Nacionalni računi

Strukturne poslovne statistike

Energetika

Industrija

Građevinarstvo

Saobraćaj, skladištenje i veze

Investicije

Unutrašnja trgovina

Spoljna trgovina

Turizam

 

Cijene

Usluge

Poljoprivreda i ribarstvo

Šumarstvo

Demografija i socijalne statistike                                                              Vrh

Stanovništvo

Zaposlenost i zarade

Statistika prihoda i uslova života

Potrošnja

Socijalna zaštita

Obrazovanje

Kultura i sport

Pravosuđe

 Multi - domenske statistike                                                                    Vrh

Životna sredina

Informaciono društvo

Inovativne akivnosti preduzeća

 

Drugi proizvođači zvanične statistike                                                                                Vrh

Centralna banka Crne Gore

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Fond za zdravstveno osiguranje

Institut za javno zdravlje

Poreska uprava

Ministarstvo finansija

Komisija za hartije od vrijednosti

Ministarstvo nauke

Uprava carina

 

.