Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Crna Gora u brojkama

U brošuri  su objavljeni podaci informativne prirode koji predstavljaju rezime teritorijalnog, demografskog, ekonomskog i društvenog portreta Crne Gore.

Ovdje možete preuzeti publikaciju (PDF, 4.5 MB).

 Arhiva

.