Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Spisak opština

Opšti opis

Puni naziv:

Spisak opština, 2022

Skraćeni naziv:

-

Donosilac:

Uprava za statistiku - MONSTAT

Pravni osnov:

Zakon o jedinstvenoj evidenciji i registru prostornih jedinica (“Sl.list SRCG”, br.43/90,27/94).

Ovim zakonom ureðuje se sadržaj, uvoðenje i voðenje Jedinstvene evidencije prostornih jedinica i Registra prostornih jedinica na teritoriji Crne Gore, te obaveze organa, organizacija i zajednica koje proistièu iz uvoðenja i voðenja Jedinstvene evidencije i Registra.

Datum implementacije:

 

Prethodna verzija klasifikacije:

31.07.2010.  

 

 

Spisak opština, 2018

Struktura:

Opštinski organi, organizacije i jedinice nadležne za voðenje evidencija podataka iz èlana 3. Zakona o jedinstvenoj evidenciji i registru prostornih jedinica dužni su da te podatke redovno dostavljaju Zavodu za statistiku i državnom organu nadležnom za geodetske poslove i da mu omoguæe provjeravanje dostavljenih podataka.

Detaljni opis:

Spisak opština predstavljen je listom koja sadrži:

-       šifru opštine

-       naziv opštine

Povezane klasifikacije:

Spisak naselja 2023

Glavni korisnici u oblasti statistike:

Statistika demografije, za potrebe popisa, diseminacije podataka svih statistièkih istraživanja koja se vode i objavljuju na nivou naselja.

Dostupnost:

Spisak opština 2022

Websajt:

-

Tabele:

Spisak opština 2022

Uredba:

Zakon o jedinstvenoj evidenciji i registru prostornih jedinica  “Sl.list SRCG”, br.43/90,27/94

 

.