Klasifikacija djelatnosti

Opšti opis

Puni naziv:

Klasifikacija djelatnosti, 2010

Skraćeni naziv:

KD 2010

Donosilac:

MONSTAT

Pravni osnov:

Zakon o Klasifikaciji djelatnosti (“Službeni list Crne Gore”, br.18/11). Osnovne definicije i pravila za ispravnu primjenu Klasifikacije djelatnosti 2010 usklađene su sa definicijama i pravilima za primjenu Statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Evropskoj Uniji – NACE Rev.2 (Regulation (EC) No. 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the Statistical  Classification of Economic Activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains OJ L 393/06) koja je u primjeni u zemljama članicama Evropske Unije od 1.januara 2008.godine.

 

Datum implementacije:

 

08.04.2011.

 

Prethodna verzija klasifikacije:

 

KD 1996

Struktura:

KD 2010 sastoji se od četiri hijerarhijska nivoa koje su označene na sljedeći način:

• prvi  nivo klasifikacije je sektor i označava se jednoslovnom oznakom

• drugi nivo klasifikacije je oblast  i označava se dvocifrenim brojem

• treći nivo klasifikacije je grana i označava se trocifrenim brojem

• četvrti nivo klasifikacije je grupa i označava se četvorocifrenim brojem.

 

Nivo 1: 21  sektor prikazanih slovima od A do U; 
Nivo 2: 88  grana prikazanih preko dvocifrenih numeričkih kodova (01 do 99); 
Nivo 3: 272 groupe prikazanih preko trocifrenih numeričkih kodova(01.1 do 99.0); 
Nivo 4: 615 klase prikazane preko četvorocifrenih numeričkih kodova (01.11 do 99.00).

Detaljni opis:

 

 

 

 

 

Povezane klasifikacije:

Primjenom klasifikacije iz 2010, koja sadržajno i strukturno u potpunosti odgovara klasifikaciji NACE Rev. 2, moći će se, bez ikakve sumnje, osigurati kvalitetna međunarodna uporedivost statističkih podataka. Klasifikacija obezbjeđuje izradu i objavljivanje statističkih podataka prema privrednim djelatnostima.

 

-

 

 

Glavni korisnici u oblasti statistike :

1. Biznis registar; 2. Nacionalni Računi; 3. Strukturalna biznis statistika; 4. Kratkoročne statistike; 5. Statistika tržišta rada; 6. Statistika Saobraćaja, Energetike i otpada.

 

Publikacija :

 

 

Websajt:

 

 

Korespodentne tabele :

 

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI 2010

NACE Rev 2 structure + explanatory notes - EN.pdf

 

www.monstat.org

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC

 

korespondentna tabela veza - KD 1996 i KD 2010.xls

korespondentna tabela veza - KD 2010 i KD 1996.xls

Correspondence table NACE Rev. 1.1 - NACE Rev. 2 table format2.xls

Correspondence table NACE Rev. 2 - NACE Rev. 1.1 table format.xls

 

 

 

 

 

.