Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Godišnji izvještaji o radu sistema zvanične statistike Crne Gore

Izvještaj o izvršenju Programa zvanične statistike 2019 - 2023. godine 505 KB

Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana  zvanične statistike za 2023. godinu 505 KB

Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana  zvanične statistike za 2022. godinu 505 KB

Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana  zvanične statistike za 2021. godinu 505 KB

Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana  zvanične statistike za 2020. godinu 505 KB

Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana  zvanične statistike za 2019. godinu 571 KB

Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana  zvanične statistike za 2018. godinu 541 KB

Izveještaj o izvršenju Programa zvanicne statistike 2014 - 2018. godine 689 KB

Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2017. godinu

335 KB

Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2016. godinu 335 KB

Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2015. godinu 335 KB

Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2014.godinu 798 KB

Godišnji izvještaj o radu za 2014. godinu 431 KB

Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana proizvođača zvanične statistike za 2013. 248 KB

Izvještaj o izvršenju programa statističkih istraživanja proizvođača zvanične statistike 2009 - 2013 398 KB

Godišnji izvještaj o radu za 2013. godinu 307 KB

Izvještaj o izvršenju programa i godišnjeg plana proizvođača zvanične statistike 214 KB

Godišnji izvještaj o radu za 2012. godinu 514 KB

Godišnji izvještaj o radu za 2011. godinu 288 KB

Godišnji izvještaj o radu za 2010. godinu 133 KB

Godišnji izvještaj o radu za 2009. godinu 130 KB

 

.