Ostale usluge

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje istraživanja o indeksu prometa u uslugama je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list CG“, br. 18/12 i 47/19) i Godišnji plan zvanične statistike.

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja indeks prometa u uslugama je prikupljanje podataka neophodnih za obračun indeksa ukupnog prometa u uslužnim djelatnostima.

Obuhvat istraživanja

Obuhvat se temelji na Regulativi EU br. 1165/98 za kratkoročne statistike (Aneks D) i njenim izmjenama i dopunama.

Metod istraživanja

Metod istraživanja je administrativni i sprovodi se na kvartalnom nivou.

Nivo objavljivanja podataka

Crna Gora

Povjerljivost podataka

Podaci dobijeni od Uprave prihoda predstavljaju službenu tajnu i koriste se isključivo u statističke svrhe i ne mogu se objavljivati niti stavljati na raspolaganje bilo kom korisniku. Rezultati istraživanja se objavljuju na agregiranom nivou i u potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka.

Arhiva
 
Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

 

.