Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Osnovno obrazovanje - Saopštenja 2012/2013

Osnovne škole i škole za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama kraj 2012/2013.       42 KB 312 KB

Osnovno obrazovanje početak školske 2012/2013.godine   74 KB 489 KB

 

.