Visoko obrazovanje

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja u oblasti statistike visokog obrazovanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).
 
METODOLOŠKE OSNOVE
 
Cilj istraživanja
Cilj istraživanja je da prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o upisanim i diplomiranim studentima na osnovnim, postdiplomskim i doktorskim studijama kao i o nastavnom osoblju po svim obilježjima značajnim za osvjetljavanje određene pojave.
 
Izvori podataka i obuhvat
Statističkom aktivnošću obuhvaćene su sve visokoškolske ustanove, kako javne tako i privatne, podaci o upisanim studentima odnose se na akademsku godinu, dok se podaci o završenim studijama, odnosno stečenim zvanjima, odnose na kalendarsku godinu.
Obuhvaćeni su svi studenti upisani u zimski semestar tekuće akademske godine kao i svi studenti koji su završili neki od zakonom predviđenih stepena studija u kalendarskoj godini, na svim visokoškolskim ustanovama bez obzira na svojinski status.
Podaci o nastavnom osoblju na visokoškolskim ustanovama i upisanim studentima na postdiplomskim i doktorskim studijama prikupljaju se putem zbirnog izveštaja koji popunjavaju sve visokoškolske ustanove.
Istraživanja se sprovode u godišnjoj periodici.
 
Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.
 
Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod. 
 
 
Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci Izvještaj o kvalitetu
 
 

.