Ugovori sklopljeni u 2014. godini shodno Planu javnih nabavki za 2014. godinu

Ugovor za antivirus software - Digit Montenegro   113 KB

Ugovor o izvođenju građevinskih radova u Zavodu za statistiku    73 KB

Ugovor sa Zavodom za Statistiku Holandije  za Blaise software 493 KB

Ugovor o pružanju mobilnih telefonskih usluga  149 KB

Ugovor o pružanju telefonskih usluga  149 KB

Ugovor o pružanju usluga - SAS 825 KB

Ugovor o pružanju usluga -  Osiguranje vozila - Lovćen osiguranje AD 161 KB

Ugovor o pružanju usluga -  Odnosi sa javnošću - Press clipping doo 101 KB

Ugovor o pružanju usluga - Uplata kotizacije Inter travel club DOO   82 KB

Ugovor o pružanju usluga - Poštanske usluge Pošta Crne Gore 196 KB

Ugovor o pružanju usluga - Štampanje i dostava obrazaca I publikacija - M Print 315 KB

Ugovor o pružanju usluga - štampanih publikacija sa "Institutom računovođa i revizora" Crne Gore 101 KB

Ugovor o nabavci robe  - materijala za održavanje čistoće sa "Tekom prometom" D.O.O. 119 KB

Ugovor o pružanju usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih od posledica nesrecnog slučaj sa "Lovćen osiguranje" AD 113 KB

Ugovor za pružanje usluga organizacije prezentacija i promocija sa " Inter travel clubom" D.O.O. 273 KB

Ugovor o pružanju usluga - rezervnih djelova za kopir aparate sa " D photo trade" D.O.O. 100 KB

Ugovor o nabavci robe - kompjuterske opreme i pribor sa "Digit Montenegrom" D.O.O. 170 KB

Ugovor o snabdijevanju derivatima nafte sa "Lukoil Montenegrom" D.O.O. 173 KB

Ugovor o pružanju usluga - dostavljanju štampanih primjeraka službenih listova sa "Službenim listom CG" 101 KB

Ugovor o pružanju usluga - nabavka avionskih karata sa "Inter travel clubom" D.O.O. 121 KB

Ugovor o nabavci roba - nabavka kancelarijskog materijala i tonera sa "Kastex" D.O.O. 132 KB

Ugovor o pružanju usluga - korišćenje i ažuriranje elektronske zbirke sa "Nespa computers"D.O.O. 142 KB

Ugovor za pruzanje usluga štampanja i isporuke promotivnog materijala sa štamparijom "Obod" D.O.O. 115 KB

 

.