Punoljetni korisnici socijalne zaštite

Prema podacima Zavoda za statistiku broj punoljetnih korisnika socijalne zaštite u 2012.god. iznosio je 27 081 što čini smanjenje od 3,7% u odnosu na 2011.g. U 2012.g. učešće osoba ženskog pola iznosilo je 50,7%, muškog pola 49,3%.

Podaci Metodologija Saopštenja

 

 

 

 

.