Statistika stranih filijala – FATS

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19) i Regulativa (EC) 716/2007 .

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Statistika stranih filijala (Inward Fats - IFATS) opisuje aktivnosti privrednih subjekata koji su pod kontrolom privrednih subjekata sa sjedištem izvan Crne Gore.

Statistika stranih filijala (Outward Fats - OFATS) opisuje aktivnosti privrednih subjekata u inostranstvu koji su kontrolisani od strane privrednih subjekata sa sjedištem u Crnoj Gori.

Obuhvat istraživanja

Pokrivene su sve djelatnosti klasifikacije KD2010 sektora B – N, koja je u skladu sa klasifikacijom djelatnosti Nace Rev.2., osim sektora K (Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja).

Izvori istraživanja

Izvori podataka su privredni subjekti .

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci Kvalitet

.