Biljna proizvodnja - Saopštenja

Biljna proizvodnja u 2023. godini - preliminarni podaci                                               34 KB 265 KB

Biljna proizvodnja u 2022. godini - preliminarni podaci                                               34 KB 265 KB

Biljna proizvodnja u 2021. godini - preliminarni podaci                                               34 KB 265 KB

Biljna proizvodnja u 2020. godini - preliminarni podaci                                               34 KB 610 KB

Biljna proizvodnja u 2019. godini - preliminarni podaci                                               34 KB 610 KB

Biljna proizvodnja u 2018. godini - preliminarni podaci                                               54 KB 331 KB

Biljna proizvodnja u 2017. godini - preliminarni podaci                                               53 KB 327 KB

Biljna proizvodnja u 2016. godini                                                   73 KB 327 KB

Biljna proizvodnja u 2015. godini                                                   63 KB 341 KB

Preračun vremenskih serija u statistici biljne proizvodnje       101 KB 486 KB
Preračun vremenskih serija u statistici biljne proizvodnje, Ispravka 14.08.2015.              36 KB           60 KB

.