Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Biljna proizvodnja - Saopštenja

Biljna proizvodnja u 2020. godini - preliminarni podaci                                                   34 KB 610 KB

Biljna proizvodnja u 2019. godini - preliminarni podaci                                                   34 KB 610 KB

Biljna proizvodnja u 2018. godini - preliminarni podaci                                                   54 KB 331 KB

Biljna proizvodnja u 2017. godini - preliminarni podaci                                                   53 KB 327 KB

Biljna proizvodnja u 2016. godini                                                   73 KB 327 KB

Biljna proizvodnja u 2015. godini                                                   63 KB 341 KB

Preračun vremenskih serija u statistici biljne proizvodnje       101 KB 486 KB
Preračun vremenskih serija u statistici biljne proizvodnje, Ispravka 14.08.2015.              36 KB           60 KB

.