Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Analiza potrošnje energenata u sektoru usluga u 2014. godini

„Potrošnja energenata u sektoru usluga u Crnoj Gori“ predstavlja prvo izdanje publikacije ove vrste u Crnoj Gori koja analiza potrošnju energenata u sektoru usluga u 2014. godini i prikazuje kompleksni energetski bilans Crne Gore za 2014. godinu. Objavljeni rezultati u ovoj publikaciji će poslužiti ne samo kao bogata riznica inputa za naše korisnike, već kao i osnova za dalje usklađivanje energetske statistike sa evropskim standardima. Cilj je da se donosiocima odluka, naučno-istraživačkim institucijama, poslovnom sektoru i ostalim korisnicima obezbijede relevantne informacije iz oblasti energetske statistike.

 Arhiva

.