Ugovori 2016

Ugovor o pružanju usluga - T-com   476 KB

Ugovor o nabavci robe - Stadion DOO   476 KB

Ugovor o pružanju usluga - Digit Montenegro DOO   642 KB

Ugovor o pružanju usluga - Pošta   652 KB

Ugovor o pružanju usluga - SAS   844 KB

Ugovor o pružanju usluga - Press Clipping   444 KB

Ugovor o pružanju usluga - M:tel   346 KB

Ugovor o pružanju usluga - Blaise   410 KB

Ugovor o pružanju usluga - Grafo DOO   999 KB

Ugovor o pružanju usluga - Kotizacija za Info fest i Miločerski razvojni forum   321 KB

Ugovor o pružanju usluga - Digit Montenegro DOO   764 KB

Ugovor o pružanju usluga - Stadion DOO   476 KB

Ugovor o pružanju usluga - GDI Gisdata   298 KB

Ugovor o pružanju usluga - Inter travel club   425 KB

Ugovor o pružanju usluga - Jugopetrol Kotor   298 KB

Ugovor o pružanju usluga - D photo trade   543 KB

Ugovor o pružanju usluga - Swiss osiguranje   335 KB

Ugovor o pružanju usluga - Katalog propisa   152 KB

Ugovor o nabavci roba - Kancelarijski materijal i toneri   172 KB

Ugovor o pružanju usluga - Institut računovođa   164 KB

Ugovor o pružanju usluga - Službeni list Crne Gore   164 KB

 

.