Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Korisnici materijalnih davanja, socijalne i dječije zaštite

Pravni osnov 
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja o korisnicima materijalnih davanja, socijalne i dječije zaštite je obezbjeđivanje podataka o korisnicima prema vrsti materijalnih davanja, socijalne i dječije zaštite.

Izvori podataka i obuhvat
Od 2016. godine podaci za ovo istraživanje prikupljaju se na osnovu godišnjeg Izvještaja o radu Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore koji se odnose na prosječan mjesečni broj nosilaca prava na. materijalno obezbjeđenje, dodatak na djecu, ličnu invalidninu i pomoć i njegu.

Do 2015. godine podaci o korisnicima socijalne zaštite dobijani su na osnovu statističkih  izvještaja od centara za socijalni rad i to - maloljetni korisnici socijalne zaštite (obrazac SZ-1a)   i  punoljetni korisnici socijalne zaštite (obrazac SZ-1b).

Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci

.