Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Bilans uglja - Saopštenja

Bilans uglja 2020. godina - preliminarni podaci   32 KB 686 KB

Bilans uglja 2019. godina - konačni podaci   44 KB 686 KB

Bilans uglja 2019. godina - preliminarni podaci   44 KB 289 KB

Bilans uglja 2018. godina - konačni podaci   44 KB 289 KB

Bilans uglja 2018. godina - preliminarni podaci   44 KB 416 KB

Bilans uglja 2017. godina - konačni podaci   44 KB 416 KB

Bilans uglja 2017. godina   44 KB 416 KB

Bilans uglja 2016. godina   44 KB 416 KB

Bilans uglja 2015. godina   44 KB 536 KB

.