Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila i maja 2022. godine
Bilans električne energije - Saopštenja

Bilans električne energije 2020 - preliminarni podaci   34 KB 531 KB

Bilans električne energije 2019 - konačni podaci   34 KB 534 KB

Bilans električne energije 2019 - preliminarni podaci   44 KB 322 KB

Bilans električne energije 2018 - konačni podaci   44 KB 322 KB

Bilans električne energije 2018 - preliminarni podaci   44 KB 457 KB

Bilans električne energije 2017 - konačni podaci   44 KB 422 KB

Bilans električne energije 2017 - preliminarni podaci   44 KB 422 KB

Bilans električne energije 2016   44 KB 422 KB

Bilans električne energije 2015   44 KB 541 KB

.