Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Bilans drvnih goriva - Saopštenja

Bilans drvnih goriva  2022 - preliminarni podaci   38 KB 708 KB

Bilans drvnih goriva  2021 - konačni podaci   38 KB 265 KB

Bilans drvnih goriva  2021 - preliminarni podaci   38 KB 265 KB

Bilans drvnih goriva  2020 - konačni podaci   38 KB 265 KB

Bilans drvnih goriva  2020 - preliminarni podaci   38 KB 265 KB

Bilans drvnih goriva  2019 - konačni podaci   38 KB 265 KB

Bilans drvnih goriva  2019 - preliminarni podaci   38 KB 265 KB

Bilans drvnih goriva  2018 - konačni podaci   38 KB 265 KB

Bilans drvnih goriva  2018 - preliminarni podaci   58 KB 576 KB

Bilans drvnih goriva  2017 - konačni podaci   58 KB 576 KB

Bilans drvnih goriva  2017   58 KB 576 KB

Bilans drvnih goriva  2016   58 KB 576 KB

Bilans drvnih goriva  2015   58 KB 676 KB

.