Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Bilans naftnih derivata - Saopštenja

Bilans naftnih derivata 2022 - preliminarni podaci   37 KB 302 KB

Bilans naftnih derivata 2021 - konačni podaci   37 KB 302 KB

Bilans naftnih derivata 2021 - preliminarni podaci   44 KB 326 KB

Bilans naftnih derivata 2020 - konačni podaci   37 KB 302 KB

Bilans naftnih derivata 2020 - ispravka 04.11.2021   44 KB 326 KB
Bilans naftnih derivata 2020 - preliminarni podaci   44 KB 326 KB

Bilans naftnih derivata 2019 - konačni podaci   37 KB 493 KB

Bilans naftnih derivata 2019 - preliminarni podaci   44 KB 326 KB

Bilans naftnih derivata 2018 - konačni podaci   44 KB 326 KB

Bilans naftnih derivata 2018 - preliminarni podaci   64 KB 626 KB

Bilans naftnih derivata 2017 - konačni podaci   64 KB 626 KB

Bilans naftnih derivata 2017   64 KB 626 KB

Bilans naftnih derivata 2016   64 KB 626 KB

Bilans naftnih derivata 2015   64 KB 526 KB

.