Statistika osnovnog obrazovanja - Saopštenja 2016/2017

Osnovne škole - kraj školske 2016/2017. godine   (116 KB) (245 KB)

Osnovno obrazovanje odraslih - početak školske 2017/2018. godine i kraj školske 2016/2017. godine   (116 KB) (445 KB)

Osnovne škole i resursni centri - početak školske 2016/2017. godine   (116 KB) (445 KB)

.