Strukturna biznis statistika

Pravni osnov 

Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19) i Regulativa EU 295/2008. 

METODOLOŠKE OSNOVE 

Cilj istraživanja

Cilj Istraživanja strukturne biznis statistike (SBS) je obračun indikatora potrebnih za analizu strukture djelatnosti poslovnih subjekata  strukture inputa i autputa proizvodnog procesa  poslovnog uspjeha i konkurentnosti ekonomskih subjekata. Podaci za kompilaciju strukturne biznis statistike (SBS) i obračun pokazatelja SBS-a prikupljaju se iz administrativnih i statističkih izvora. Najvažniji administrativni izvori podataka su finansijski izvještaji privrednih subjekata i statistički aneks. Ostali izvori podataka su statistička istraživanja Uprave za statistiku: investicije  istaživanja statistike tržišta rada  kratkoročne statistike (istraživanja u oblasti građevinarstva  trgovine i industrije)  kao i podaci Biznis registra.

Obuhvat istraživanja

Obuhvataju se sva preduzeća koja su po Klasifikaciji djelatnosti (KD2010), koja je usklađena sa Evropskom klasifikacijom djelatnosti NACE Rev 2, registrovana u sektore od B – S  ( osim sektora O – državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje i sektora K – Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja) .

Preduzeća su podijeljena na klase u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji CG (Sl. List br 80/08) i po osnovu kriterijuma propisanih regulativama Evropske Unije.

Privredni subjekti  prema veličini preduzeća, na osnovu broja zaposlenih, klasifikovani su u tri klase:

  • mala (0 do 49 radnika)
  • srednja (50 do 249 radnika)
  • i velika (preko 250 radnika).

Izvori istraživanja

Izvori podataka su privredna društva.

 

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod. 

Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci Kvalitet

.