Statistika osnovnog obrazovanja - Saopštenja 2018/2019

Osnovne škole - kraj školske 2018/2019. godine    (116 KB) (298 KB)

Osnovno obrazovanje odraslih - početak školske 2019/2020. godine i kraj školske 2018/2019. godine   (116 KB) (245 KB)

Osnovne škole - početak školske 2018/2019. godine    (116 KB) (245 KB)

.