Korisnici socijalne zaštite

Pravni osnov 
Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja iz oblasti socijalne zaštite je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja u oblasti socijalne zaštite jeste prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka o korisnicima materijalnih davanja iz oblasti dječije i socijalne zaštite (dodatak na djecu, materijalno obezbjeđenje, lična invalidnina  i pomoć i njega) kao i o korisnicima usluga smještaja u ustanovama socijalne i dječije zaštite

Izvori podataka i obuhvat
Od 2015. godine podaci za ovo istraživanje prikupljaju se na osnovu godišnjeg Izvještaja o radu Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore.  

Do 2015. godine podaci su se dobijali putem statističkih izvještaja Centara za socijalni rad i ustanova za socijalnu zaštitu djece, mladih i odraslih lica i sprovodili su se u dvogodišnjoj periodici.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.  

.