Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Anketa o dohotku i uslovima života - saopštenja

2022   (120 KB) (707 KB)

2021   (120 KB) (737 KB)

2020   (120 KB) (347 KB)

2019   (120 KB) (567 KB)

2018   (44 KB) (188 KB)

.