Građevinske dozvole i prijave radova – Saopštenja 2020

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


 IV kvartal                                        (12 KB) (311 KB)  |  (12 KB) (311 KB)

 III kvartal                                         (12 KB) (311 KB)  |  (12 KB) (311 KB)

 II kvartal                                          (12 KB) (311 KB)  |   (12 KB) (311 KB)

 I kvartal                                           (34 KB) (334 KB)  |   (11 KB) (304 KB)

.