Indeks rodne ravnopravnosti

Metodologiju obračuna Indeksa rodne ravnopravnosti razvio je Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE), koji i obračunava ovaj Indeks za države EU. Indeks predstavlja agregatni pokazatelj dobijen spajanjem različitih pokazatelja rodne ravnopravnosti na osnovu modela višedimenzionalnog koncepta u jedinstvenu mjeru. Metodologija za izračunavanje Indeksa rodne ravnopravnosti zasniva se na široko rasprostranjenom i međunarodno prihvaćenom postupku za obračun složenih indikatora koji su razradili OECD i Evropska komisija (Zajednički istraživački centar) 2008. godine. Indeks rodne ravnopravnosti po prvi put je objavljen 2005. godine za članice EU, a zatim 2010. godine, otkada se objavljuje u dvogodišnoj dinamici. 

Izvori podataka

U obračunu indeksa rodne ravnopravnosti za Crnu Goru korišćen je 31 indikator u okviru 6 različitih domena (rad, novac, znanje, vrijeme, moć, zdravlje). Korišćeni indikatori u potpunosti su skladu sa metodologijom Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE-a), prema kojoj oni računaju ovaj Indeks za sve evropske zemlje. 

Institucije čiji su podaci korišćeni u obračunu indeksa rodne ravnopravnosti su: 

  • Uprava za statistiku (52% ili 16 indikatora): Anketa o radnoj snazi (ARS), Anketa o dohotku i uslovima života (EU-SILC), Istraživanje o strukturi zarada (SES), Statistika visokog obrazovanja, Demografski indikatori;
  • Institut za rodnu ravnopravnost –EIGE - (26% ili 8 indikatora);
  • EUROFOND (19% ili 6 indikatora): Evropsko istraživanje o kvalitetu života (EQLS), Evropsko istraživanje o radnim uslovima (EWCS);
  • Institut za javno zdravlje Crne Gore (3% ili 1 indikator): Istraživanje o kvalitetu života, životnim stilovima i zdravstvenim rizicima stanovnika Crne Gore u 2017. godini. 

Većina podataka Indeksa rodne ravnopravnosti 2019, za zemlje Evropske Unije pa tako i za Crnu Goru, odnosi se na 2017. godinu, osim za istraživanja EUROFONDA (Evropsko istraživanje o radnim uslovima (EWCS) Evropsko istraživanje o kvalitetu života (EQLS)) koji se odnose na 2015. i 2016, kao i Istraživanje o strukturi zarada (SES) koje se odnosi na 2014. godinu.  

Podaci Saopštenja Publikacije Metapodaci

 

.