Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Indeks proizvodnje i prometa u industriji - Saopštenja 2021

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


IV kvartal                        (34 KB) (204 KB)  |  (34 KB) (204 KB)

III kvartal                        (34 KB) (352 KB)  |  (34 KB) (206 KB)

II kvartal                        (34 KB) (339 KB)  |  (34 KB) (339 KB)

I kvartal                        (34 KB) (339 KB)  |  (34 KB) (339 KB)

.