Ostale usluge - Saopštenja 2021

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


IV kvartal    (12 KB)  (274 KB)  |  (12 KB)  (244 KB)

III kvartal    (12 KB)  (256 KB)  |  (12 KB)  (224 KB)

II kvartal    (12 KB)  (679 KB)  |  (12 KB)  (485 KB)

I kvartal    (12 KB)  (679 KB)  |  (12 KB)  (679 KB)

.