Ugovori 2021

Ugovor za pružanje usluga - Winsoft doo      1 MB

Ugovor za pružanje usluga - Pošta CG  4273KB

Ugovor za pružanje usluga - Nabavka licenci SAS  4273KB

Ugovor za pružanje usluga - Štampanje i dostava obrazaca i publikacija  4273KB

.