Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Klanje stoke i živine u klanicama - Saopštenja 2022

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


IV kvartal                        (20 KB) (245 KB)  |
 (20 KB)  
(255 KB)

III kvartal                        (20 KB) (245 KB)  |  (20 KB) (255 KB)

II kvartal                        (20 KB) (231 KB)  |  (20 KB) (231 KB)

I kvartal                        (20 KB) (447 KB)  |  (20 KB) (237 KB)

.